Torpinventering Velinga

För ytterligare information kontakta Eva Alexandersson. Tel 070-0339073.

Nr Namn Skylt Typ Sammanfattning
1 Nymansstugan Ja Backstuga Fattigstuga, foto finns
2 Småskolan Ja Skola Låg vid kyrkan, foto finns
3 Ostamajas Ja Backstuga Vid Prästgården, foto finns
7 Prästatorpet Ja Torp Grund syns
9 Skogslyckan Nej Torp Välbevarat, på Mossagården
10 Lithéns "Lises" Ja Backstuga På Storegården, nedbrunnit
11 Karlahagen Ja Backstuga På Storegården
12 Paradis Ja Backstuga På Storegården, flyttat
15 Gamla Åsahemmet Ja Gård
16 Samla-Staves Ja Backstuga Flyttat till Norrbacken
17 Bengta Ja Backstuga Grund syns
18 Tallestocken Ja Backstuga Urmakare
19 Kungaledet Ja Backstuga Backstuga på Berga
20 Norrbacken Nej Soldattorp Soldattorp nr 853, finns kvar som bostad
21 Vinnemossen Ja Backstuga
22 Källeberg Ja Torp Grund syns
23 Enarmingens Ja Backstuga Allt okänt, vem var han?
24 Myråsen Ja Gård Gård, 80 ha, rivet
25 Ekorrnabacken Ja Torp 3 hus i rad, 1 finns kvar
29 Limmared Nej Torp Nytt hus uppfört på platsen
30 Dränggårdstorpet Ja Torp Grund syns
31 Aplagårdstorpet, Skogslund Ja Torp Grund syns
32 Åsen Ja Backstuga Rivet 1940
33 Viges, Ljungkullen Ja Backstuga Finns inget kvar
34 Missionshus Ja Kulturminne Stenfot syns
35 Smedja på dränggården Ja Kulturminne Inget kvar
36 Såg på Mossagården Ja Kulturminne Fanns 1940-1961
37 Velinga Gamla by Ja Kulturminne Finns den s k "Bäckgårdskällaren" kvar på ursprunglig plats
38 Galgabacken Ja Kulturminne Sist använd 1804, strax öster om kyrkan på höjden
39 Nyholm Ja Backstuga Under Korsgården
40 Festplatsen Ja Kulturminne Dansbanans plats syns än
41 Offerkällan Ja Kulturminne Källa nära Stormalyckan
42 Hagalund, Rödjan Nej Gård Finns kvar
43 Friskes Ja Gård Tidigare egen gård, idag bara åkermark
44 Pluttebo Ja Backstuga Ej återfunnit exakta platsen
45 Hagen Nej Torp
46 Skogshagen, Svagerins Ja Backstuga Grund syns
47 Svaneborg Ja Gård S k Klockarejorden
48 Stormes, Ljunghem Ja Backstuga I dag åkermark
49 Ekstorp, Yxa-Lises Ja Backstuga Under Stommen
50 Karlos Ja Backstuga Under Dränggården, foto
51 Karlsberg Ja Soldattorp Soldattorp nr 848
52 Velinga Åsa, Kranses Ja Soldattorp Soldattorp nr 856
53 Velinga Åsa, Nej Soldattorp Soldattorp nr 847, finns kvar som bostad
55 Dälden Ja Soldattorp Soldattorp nr 846, lada
59 Steninge Ja Soldattorp Soldattorp nr 845
60 Björkelund Ja
61 Bryntahem Ja Herrgård Mytomspunnen herrgård, foto och litteratur finns, grund och trädgård syns än
63 Hultet Ja Torp Skattegården Hadäng, grundstenar syns
64 Hultet Ja Torp Backgården Hadäng, grundstenar syns
65 Hultet Ja Torp Västergården Hadäng, grundstenar syns
66 Hultet Ja Torp Korsgården Hadäng, grundstenar syns
71 Skogslund Ja
73 Mossebacken Ja
74 Dalen Ja Torp Ny sommarstuga uppförd på platsen
75 Natanels snickeri Ja Kulturminne Grund, damm
77 Nyholm Ja
78 Överberg Ja Torp
79 Överberg Ja Torp Soldattorp nr 842
81 Solkullen Ja Torp Grund syns med sk vandring
100 Torp Ja Gård Herrgård, huvudbyggnaden riven
101 Grindstugan Ja Grindstuga Grindstugan på Torp, grund syns, finns nedmonterad i Bäckgården
102 Bäckebo Ja Torp Idag åkermark
103 Molyckan Ja Torp
104 Stinahagen Ja Backstuga
105 Smedstorp Ja Torp Raserad byggnad
106 Statarlängan Ja Statarbostad Grund finns, även kallad Alphyddan
107 Paris Ja Torp Grund
108 Wredet Ja Torp Grund
109 Löfrudan Ja Torp Grund, stort fornminnesområde med infoskylt och rastplats
110 Warpaledet Ja Torp
112 Korpåsen Ja Torp Huset finns kvar som sommarstuga
115 Wettersrydja kvarn Ja Kvarn
116 Björkmans Ja Backstuga
117 Frikes Ja Backstuga
118 Moledet Nej Torp
119 Sandbergs Ja Backstuga Stenröse i åker
120 Justins Wettersrydja Ja Backstuga Grund
121 Södra Mon Ja Torp Grund
122 Dungen Ja Torp Grund
123 Bältes Ja Backstuga Grund
124 Wettersrödjan Ja Torp Idag åkermark
125 St Folahagen Ja Torp Källarrester
126 Högåsen Ja Torp
127 Trälebo Ja Backstuga Grund
128 Kohagen Ja Torp
129 Lurebo Ja Backstuga Grund, växter
130 Vräkefors Ja Kulturminne Vattenkraftverk, Sjogerdala
133 Västerberga Ja Gård Ladan kvar
134 Liden Ja Backstuga Inget kvar
135 Krusaledet Ja Backstuga
136 Lunsledet Ja Backstuga
137 Bohus Ja Soldattorp Soldattorp nr 861, grindstolpe
138 Velins Ja Soldattorp Grund syns
145 Utridarebacken Ja Kulturminne Hålvägar, vid Ettaks kungsgård
150 Grindstugan Berga Nej Grindstuga Finns kvar
151 Lunden Nej Torp Finns kvar
152 Templet Nej Backstuga
160 Sågeplan Nej Kulturminne Platsen användes till att såga och lägga upp virke
161 Gröneplan Nej Kulturminne Öppen gräsbevuxen glänta
162 Veatorget, Lorens-veatorg Nej Kulturminne Här hade Lorens från Dränggården sitt vedupplag
163 Prästasten Nej Kulturminne Enligt Elias Andersson har en präst omkommit när han red omkull och slog i stenen
164 Rackarebacken Nej Kulturminne Här avlivades hästarna
165 Vargfångstgrop Nej Kulturminne Dränggården
166 Vargfångstgrop Nej Kulturminne Mossagården
167 Vargfångstgrop Nej Kulturminne Prästgården
168 Bronsåldersgravar Nej Fornminne 10 meter väster om Fredriksdals tomtgräns