På gång

 

 

Program 2017

 

 

Maj  18    kl. 18.00      STADSVANDRING I SKARA med  guidning av

                                             Rune Gustafsson.

                                             Samling vid biblioteket 17.15 för samåkning i bilar.

                                             Medtag kaffekorg.                            

 

Augusti  17 kl.19.00   Utflykt till KLÄMMESBO SOLDATTORP  mm.

                                            Samling vid biblioteket 18.40 för samåkning i bilar.

                                            Medtag kaffekorg.

 

Augusti 26-27                Släktforskardagarna i Halmstad

 

September 4  kl.19.00    ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                   Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

September 14  kl.19.00  SLÄKTFORSKA PÅ NÄTET –  i nya

                                                   spännande källor.  Ted Rosvall föreläser.

                                                   Plats: Fridhem. Kaffeservering.

             

Oktober 2  kl. 19.00          ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                   Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

Oktober 19 kl. 19.00        ANBYTARTRÄFF – Ta med dina

                                                   forskningsresultat i pärmar eller dator,

                                                   så hjälps vi åt att hitta gemensamma anor.

                                                   Kanske kan vi också hjälpas åt att tyda gamla

                                                   kort.

                                                   Plats: Fridhem. Kaffeservering

                                                                 .

November 6  kl. 19.00    ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                  Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

November 11 kl. 10-13    ARKIVENS DAG - Öppet hus i Tidaholms

  Obs. Lördag                           stadsarkiv med 

                                                   föredrag om arkivet kl.10.00.

                                                  Ingång från Midgård. Vi bjuder på enkelt fika.

 

.

December 4  kl.19.00       ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                   Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

2018

 

Januari 8  kl. 19.00     ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                               Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

Februari 5   kl. 19.00   ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

Februari  22  2018  kl. 19.  ÅRSMÖTE.

 

 

Vill ni låna nyckel till forskarsalen när biblioteket är stängt så kontakta

någon i styrelsen.

Föreningens program arrangeras med stöd av Vuxenskolan.

Vid vissa föredrag kan det komma att tas inträde för icke medlemmar, eller också finns möjlighet att teckna medlemskap.

 

 

DETTA HAR HÄNT UNDER 2017:

 

Februari 6 kl. 19.00           ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                               Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

Februari 14, 16 kl. 13-16  Prova på släktforskning för sportlovslediga ungdomar i

                                                Forskarrummet, Biblioteket.

Februari  23  kl. 19.00   FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

                                             Birgitta Ingvar-Nilsson berättar om Dimbobygdens historia.

                                             Plats: Fridhem. Kaffeservering

Mars    6      kl. 19.00        ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                             Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

Mars   18    kl. 10 - 13       ”SLÄKTFORSKNINGENS DAG” i forskarsalen i Tidaholms

    Obs. Lördag                    bibliotek. Öppet hus. Rådgivning och forskarhjälp.

                                             Gamla Tidaholms bilder. Vuxenskolan

                                             informerar. Enkel kaffeservering.                  

April  3       kl. 19.00         ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                             Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

April   20     kl. 19.00          BARNHUSBARN Kristina Helmby, Skövde berättar.

                                              Plats: Fridhem. Kaffeservering.                                                           

Maj   8    kl. 19.00               ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                               Plats: Forskarrummet, Biblioteket.