På gång

 

 

Program 2017

 

 

 

Oktober 19 kl. 19.00        ANBYTARTRÄFF – Ta med dina

                                                   forskningsresultat i pärmar eller dator,

                                                   så hjälps vi åt att hitta gemensamma anor.

                                                   Kanske kan vi också hjälpas åt att tyda gamla

                                                   kort.

                                                   Plats: Fridhem. Kaffeservering

                                                                 .

November 6  kl. 19.00    ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                  Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

November 11 kl. 10-13    ARKIVENS DAG - Öppet hus i Tidaholms

  Obs. Lördag                           stadsarkiv med  föredrag om arkivet kl.10.00.

                                                Ingång från Midgård. Vi bjuder på enkelt fika.

.

December 4  kl.19.00       ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                   Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

                                  2018

 

Januari 8  kl. 19.00     ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                               Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

Nytt på programmet!

Januari   20    kl. 10 - 13       ”SLÄKTFORSKNINGENS DAG” i forskarsalen i Tidaholms

    Obs. Lördag                    bibliotek. Öppet hus. Rådgivning och forskarhjälp.

                                            Vuxenskolan  informerar. Enkel kaffeservering.      

 

Februari 5   kl. 19.00   ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

Februari  22  2018  kl. 19.  ÅRSMÖTE med 40-års jubileum!!

 

 

Vill ni låna nyckel till forskarsalen när biblioteket är stängt så kontakta

någon i styrelsen.

Föreningens program arrangeras med stöd av Vuxenskolan.

Vid vissa föredrag kan det komma att tas inträde för icke medlemmar, eller också finns möjlighet att teckna medlemskap.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DETTA HAR HÄNT UNDER 2017:

 

Februari 6 kl. 19.00           ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                               Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

Februari 14, 16 kl. 13-16  Prova på släktforskning för sportlovslediga ungdomar i

                                                Forskarrummet, Biblioteket.

Februari  23  kl. 19.00   FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

                                             Birgitta Ingvar-Nilsson berättar om Dimbobygdens historia.

                                             Plats: Fridhem. Kaffeservering

Mars    6      kl. 19.00        ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                             Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

Mars   18    kl. 10 - 13       ”SLÄKTFORSKNINGENS DAG” i forskarsalen i Tidaholms

    Obs. Lördag                    bibliotek. Öppet hus. Rådgivning och forskarhjälp.

                                             Gamla Tidaholms bilder. Vuxenskolan

                                             informerar. Enkel kaffeservering.                  

April  3       kl. 19.00         ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                             Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

April   20     kl. 19.00          BARNHUSBARN Kristina Helmby, Skövde berättar.

                                              Plats: Fridhem. Kaffeservering.                                                           

Maj   8    kl. 19.00               ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                               Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

Maj  18    kl. 18.00      STADSVANDRING I SKARA med  guidning av

                                             Rune Gustafsson.

                                             Samling vid biblioteket 17.15 för samåkning i bilar.

                                             Medtag kaffekorg.                            

 

Augusti  17 kl.19.00   Utflykt till KLÄMMESBO SOLDATTORP  mm.

                                            Samling vid biblioteket 18.40 för samåkning i bilar.

                                            Medtag kaffekorg.

 

Augusti 26-27                Släktforskardagarna i Halmstad

 

September 4  kl.19.00    ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                   Plats: Forskarrummet, Biblioteket.

 

 

 

September 14  kl.19.00  SLÄKTFORSKA PÅ NÄTET –  i nya

                                                   spännande källor.  Ted Rosvall föreläser.

                                                   Plats: Fridhem. Kaffeservering.

             

Oktober 2  kl. 19.00          ÖPPET HUS. Rådgivning och forskarhjälp.

                                                   Plats: Forskarrummet, Biblioteket.