Om oss

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Styrelsen för Tidaholms Genealogiska Förening får härmed lämna följande
Verksamhetsberättelse för år 2023.
Nio protokollförda styrelsemöten och ett par arbetsmöten har hållits under
året.


Öppet hus och Programverksamhet:
Som vanligt har vi arrangerat ”öppet hus” i forskarlokalen den första helgfria
måndagen varje månad under våren, hösten och vintern.
Årets program började med släktforskningens dag den 21 januari och
arrangerades ihop med vuxenskolan i forskarlokalen i bibliotekets källare, då
erbjöds också forskarhjälp och information om datorprogrammen samt
vuxenskolans verksamhet.
Sedan deltog vi på HIT veckorna som arrangeras av Tidaholms Kommun,
Marbodal och Vulcan. Vi hade två kvällar för att prova på släktforskning.
Under sportlovet fanns vi även med genom att två eftermiddagar finnas på plats
för att lära ungdomar lite om forskning.
Föreningens årsmöte hölls den 23 februari, med sedvanliga
årsmötesförhandlingar, och Elisabeth Bergstrand tilldelades Sveriges
Släktforskarförbunds Förtjänsttecken i Silver.
Den 2 mars var Håkan Larsson hos oss och berättade om Hugenotter, ”Vad är
det?”.
Den 20 april flyttade vi på oss och provade vara i disponentvillans samlingssal,
och Mats Löving kåserade mycket uppskattat om släktforskning ur en prästs
perspektiv.
Utflykt till Falks Grav genomfördes den 25 maj med Per Wahlström som guide,
vi var ett 80 tal som var med på resan upp till Hökensås.
Höstens skulle börja med en vandring i Hömb men blev inställd på grund av
sjukdom.
Den 21 september kom Claus Lippold och föreläste om den indelte soldaten samt
berättade om sin pappa Björn Lippolds arbete.

Eva Gustavsson besökte oss den 19 oktober och berättade om arbetet med
Suntaksboken.
Författaren Kristina Albinsson, kom den 23 november, och berättade om det
tjugofemte barnet, som hon även beskrivit i en bok.
Förutom detta program har vi deltagit på Seniormässan för att visa vår
verksamhet.


Kurser:
Under året har det hållits två nybörjarkurser och en fortsättningskurs i vår
forskarlokal i bibliotekshuset med Tord Viktorsson och Elisabeth Bergstrand
som Ledare.
Nyförvärv till föreningen genom gåvor eller inköp:
Ett antal böcker har införskaffats till föreningen genom inköp.


Föreningen, som under 2023 haft 145 betalande medlemmar, är medlem i
Sveriges släktforskarförbund. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till
den särskilda rapport som kassören redovisade på årsmötet.


Styrelsen har under 2023 bestått av ordförande Torbjörn Ström, vice
ordförande Kennet Svedlund, kassör Britt Nilsson, sekreterare Tord Viktorsson,
vice sekreterare Lena Lundgren Karlsson samt styrelseledamöterna Lena Persson
och Pernilla Lund.


Tidaholm den 11 januari 2024