Om oss

 

    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

Styrelsen för Tidaholms Genealogiska förening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016.

Åtta protokollförda styrelsemöten har hållits under året.

 

Öppet hus och programverksamhet

Som vanligt har vi arrangerat ”Öppet hus” i forskarlokalen första helgfria måndagen i varje månad under våren, hösten och vintern. Både nya och gamla forskare har visat intresse att få hjälp under året.

Året började med årsmöte den 25:e februari med årsmötesförhandlingar, följt av att Mattias Åbom berättade om soldatforskning med praktisk assistans av sin soldathistoriskt intresserade kompis.

Detta följdes av Släktforskningens dag lördagen den 19:e mars som arrangerades tillsammans med vuxenskolan i forskarlokalen i bibliotekets källare. Då erbjöds forskarhjälp, information om datorprogrammen och vuxenskolans verksamhet, samt enkelt fika.

Den 21 april berättade Eva von Brömsen om DNA som hjälpmedel i släktforskningen som följdes av att c:a 25 topsningskit delades ut.

Den 19 maj  hade föreningen en utflykt till Gudhem med intressant guidning av Rune Gustafsson kring kyrkan, klosterruinen, muséet, kulisserna från filminspelningen av Arn samt extranumret att besöka Forentorps kvarn.

Hösten inleddes med en utflykt till Garnisonsmuséet i Axvall den 18 augusti.

Lördagen den 10 september genomfördes en bussresa till Vadstena med besök på landsarkivet, Bjälbopalatset och en stadsvandring. Stadsguide var Rune Gustafsson.

Den 20 oktober berättade Kjell Henrysson om Visingsborgs grevskap och dess betydelse i Tidaholmsbygden.

Lördagen den 12 november bjöd föreningen tillsammans med representanter från kommunens arkiv och Tidaholms muséum in till föredrag och visning i Stadsarkivet i samband med att Arkivens dag genomfördes runt om i landet.

Årets sista föredrag hölls den 24 november av Kristina Anderssom som förevisade det nya programmet DISGEN 2016 för att hålla reda på släktforskningsresultaten.

Under sportlovsveckan i februari gavs ungdomar möjlighet att släktforska med handledning av medlemmar ur föreningen under två eftermiddagar.

Ordförande Elisabeth Bergstrand deltog som representant för Tidaholms Genealogiska förening vid Släktforskarförbundets årsstämma i Umeå i slutet av augusti.

Kurser

Under året har i forskarlokalen hållits både nybörjar- och fortsättningskurser i släktforskning.

Kursledare har varit Tord Viktorsson och Elisabeth Bergstrand, med assistans av de övriga i styrelsen.

Dessutom har det startats en grupp för att arbeta med registrering av dödböcker till släktforskarförbundets kommande dvd-skiva. Ledd av Tord Viktorsson.

 

Nyförvärv till föreningen:

Boken Källkritik har köpts in samt förbundets årsbok.

Pallar till forskarlokalen för att underlätta forskarassistans vid t.ex. öppet hus.

Pulverkaffe, te och kakor som en liten service till forskare som besöker lokalen.

Arbetet med att uppgradera datorerna har fortsatt.

Genom avtal med Arkiv Digital har vi nu tillgång till deras sidor med fem abonnemang.

10 st Dimbobygdens jubileumsutgåva som presenter.

 

Projekt att digitalisera kungörelser som pågick som FAS 3 arbete har stått still sedan den anställde fick annan anställning sommaren 2015. I stället har kontakt tagits med Arkiv Digital som forsatt fotografera kungörelserna och nu börjat lägga ut dem på internet via deras söksidor. Där finns de som Länskungörelser Skaraborgs län.

 

Styrelsen har vidtagit åtgärder för att förbättra säkerheten i våra lokaler. Konsultation med Länsförsäkringar samt en skrivelse till kommunen om bl.a förstärkta dörrar och fönster.

 

Föreningen, som under 2016 haft 180 betalande medlemmar, är medlem i Sveriges släktforskarförbund. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till en särskild rapport från kassören, vilken kommer att redovisas på årsmötet.

 

Styrelsen har under 2016 bestått av ordförande Elisabeth Bergstrand, vice ordförande Torbjörn Ström, kassör Britt Nilsson, sekreterare Tord Viktorsson,

vice sekreterare Frank Lejhag samt suppleanter Lena Persson och Lena Lundgren-Karlsson.

 

Tidaholm den 19 januari 2017