Om oss

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelsen för Tidaholms Genealogiska förening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2021.

Sju protokollförda styrelsemöten samt flera arbetsmöte har hållits under året.

Styrelsemötena har varit delvis digitala.

 

Öppet hus och programverksamhet

På grund av pandemin fick hela vårens program ställas in. Årsmötet flyttades till den 19:e augusti och genomfördes utomhus vid Helliden.

Öppet hus” i forskarlokalen har genomförts fyra gånger under höstan med föranmälan.

I början av september gjordes en intressant utflykt till Grimmestorp under guidning av Stig Blomberg och fika inne i huvudbyggnaden.

Den 21 oktober var det många som ville se Tidaholmsfilmer från förr förevisade av Eje Holm.

Välbesökt var det också den 18 november när Bengt Herrman från Göteborg berättade om emigrationen utifrån vykort som sändes hem till släkten.

Den 4 december deltog föreningen med öppet hus i forskarlokalen i samband med julmarknaden som genomfördes i Tidaholm. Alla bibliotekshusets verksamheter deltog.

 

Ordförande Elisabeth Bergstrand deltog som representant för Tidaholms Genealogiska förening vid Släktforskarförbundets digitalaårsstämma i september.

 

Kurser

Under hösten har Tord Viktorsson hållit i en nybörjarkurs. Lena Persson och Elisabeth Bergstrand har under oktober avslutat den forsättningskurs på lördagar som påbörjades våren 2020 och som fick pausas pga pandemin.

 

Nyförvärv till föreningen:

Databaser på usb Sveriges befolning 2000 samt Sveriges dödbok 8 1830-2020 har köpts in.

4 nya datorer och 5 skärmar har köpts in till forskarlokalen.

Dessutom har en storbildsskärm som kan kopplas till datorerna satts upp. Detta som hjälpmedel vid kurser och öppethus.

Kommunens IT-avdelning har placerat starkare WIFI i lokalen.

DNA-tester från företaget Family Tree DNA har tagits hem och finns i forskarlokalen för den som är intresserad.

Föreningen, som under 2021 haft 160 betalande medlemmar, är medlem i Sveriges släktforskarförbund. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till en särskild rapport från kassören, vilken kommer att redovisas på årsmötet.

Styrelsen har under 2021 bestått av ordförande Elisabeth Bergstrand, vice ordförande Torbjörn Ström, kassör Britt Nilsson, sekreterare Tord Viktorsson,

vice sekreterare Lena Lundgren-Karlsson samt suppleanter Lena Persson och Pernilla Lund.

Tidaholm den 11 januari 2022

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelsen för Tidaholms Genealogiska förening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2019.

Sju protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte har hållits under året.

Öppet hus och programverksamhet

Som vanligt har vi arrangerat ”Öppet hus” i forskarlokalen första helgfria måndagen i varje månad under våren, hösten och vintern. Dessa kvällar har under året haft olika fördjupningsteman som Arkiv Digital, SVARs digitala forskarsalen, Gamla handstilar, Ancestry, hemsidan rotter.se, DISGEN, Min Släkt, DNA forskning och topsning samt Bouppteckningar. Både nya och gamla forskare har visat stort intresse att få hjälp under året.

Året började med Släktforskningens dag lördagen den 19 januari som arrangerades tillsammans med Vuxenskolan i forskarlokalen i bibliotekets källare. Temat var Fotografiet och släktforskningen. Det visades gamla Tidaholmsbilder i samarbete med Tidaholms museum och information om hur man söker efter flygbilder visades på storbild. Då erbjöds också forskarhjälp, information om datorprogrammen och vuxenskolans verksamhet.

Föreningens Årsmöte hölls den 21 februari med årsmötesförhandlingar, följt av att Arne Axelsson visade Tidaholmsbilder förr och nu.

21 mars kom representanter för kulturreservatet i Tidan och berättade om Vallby Sörgården och dess verksamhet.

Den 25 april berättade Ingrid Jonsson från Kållandsö om Mary Anderson, den svenskamerikanska fackföreningsledaren.

Den 23 maj hade föreningen en härlig försommarutflykt till Faledreven med guidning av Arne i Backgårn.

Hösten inleddes med en utflykt till Brandstorps hembygdsmuseum den 15 augusti med intressant guidning.

Lördagen den 24 augusti samåkte några av våra medlemmar med Skövde släktforskare till släktforskardagarna i Borås.

Jan-Erik Björk från Götene gav oss många tips om hur man bedriver Gårdsforskning den 19 september.

Den 17 oktober var det många som ville se Tidaholmsfilmer från förr förevisade av Eje Holm.

Välbesökt var det också när Kjell Henrysson, Elisabeth Bergstrand och Magnus Bank berättade hur de löst olika släktproblem med hjälp av DNA den 21 nov.

 

Under sportlovsveckan i februari gavs ungdomar möjlighet att släktforska med handledning av medlemmar ur föreningen under två eftermiddagar.

Dessutom har föreningen erbjudit forskarhjälp vid två tillfällen i början av året när kommunen arrangerade HIT-veckor.

Ordförande Elisabeth Bergstrand deltog som representant för Tidaholms Genealogiska förening vid Släktforskarförbundets årsstämma i Borås den 23:e augusti.

Under året har representanter för föreningen deltagit i möten med flera Skaraborgska släktforskarföreningar i Skövde. Målet var att öka samarbetet och ta del av planerna för Släktforskardagarna i Skövde 2020.

Några medlemmar har lagt ner ett stort arbete på att skapa Tidaholms Genealogiska förening – Tidningsarkivet. För att bevara så många nummer som möjligt av Västgöta-Bladet har ett arkiv skapats i ett källarplan på gamla Tidaholms bruks område. Initiativtagare är Kjell Henrysson och Per Andersson.

 

Kurser

Under året har i forskarlokalen hållits 2 nybörjarkurser, en med Frank Lejhag som ledare på kvällstid och en med Tord Viktorsson och Lena Persson på lördagar.

Elisabeth Bergstrand har deltagit i Släktforskarförbundets kursledarutbildning steg 1.

 

Nyförvärv till föreningen genom gåvor eller inköp:

Dödboken 7 slutlig version. Gåva ”Deltidssoldater” av Björn Petersson m.fl.

Böckerna Släktforska utanför Norden, Släktforska i Städer, Släktforska på riktigt, Sveriges Kungasläkt, samt CD:n Polisunderrättelser 1947. Förbundets årsbok 2019.

 

Föreningen, som under 2019 haft 180 betalande medlemmar, är medlem i Sveriges släktforskarförbund. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till en särskild rapport från kassören, vilken kommer att redovisas på årsmötet.

Styrelsen har under 2019 bestått av ordförande Elisabeth Bergstrand, vice ordförande Torbjörn Ström, kassör Britt Nilsson, sekreterare Tord Viktorsson,  vice sekreterare Frank Lejhag samt suppleanter Lena Persson och Lena Lundgren-Karlsson.

 

Tidaholm den 8 januari 2020