Om oss

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

 

Styrelsen för Tidaholms Genealogiska förening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2017.

Nio protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte har hållits under året.

Öppet hus och programverksamhet

Som vanligt har vi arrangerat ”Öppet hus” i forskarlokalen första helgfria måndagen i varje månad under våren, hösten och vintern. Både nya och gamla forskare har visat intresse att få hjälp under året.

Året började med årsmöte den 23 februari med årsmötesförhandlingar, följt av att Birgitta Ingvar-Nilsson som berättade om Dimbobygdens historia.

Detta följdes av Släktforskningens dag lördagen den 18 mars som arrangerades tillsammans med Vuxenskolan i forskarlokalen i bibliotekets källare. Då erbjöds forskarhjälp, information om datorprogrammen och vuxenskolans verksamhet, samt enkelt fika.

Den 20 april berättade Kristina Helmby från Skövde om Barnhusbarn i historien.

Den 18 maj hade föreningen en utflykt till Skara med guidning av Rune Gustafsson som avlutades med kaffe vid Götala.

Hösten inleddes med en utflykt till Klämmesbo soldattorp den 17 augusti.

Lördagen den 26 augusti samåkte några av våra medlemmar med Skövde släktforskare till släktforskardagarna i Halmstad.

Ted Rosvall berättade om nya spännande källor att släktforska i på nätet den 14 september.

Anbytarträff anordnades den 19 oktober då även släktforskarföreningarna runt om i Skaraborg bjudits in att vara med.

Lördagen den 11 november bjöd föreningen tillsammans med representanter från kommunens arkiv och Tidaholms muséum in till föredrag och visning i Stadsarkivet i samband med att Arkivens dag genomfördes runt om i landet.

 

Under sportlovsveckan i februari gavs ungdomar möjlighet att släktforska med handledning av medlemmar ur föreningen under två eftermiddagar.

 

Ordförande Elisabeth Bergstrand deltog som representant för Tidaholms Genealogiska förening vid Släktforskarförbundets årsstämma i Halmstad i slutet av augusti.

 

Representanter för föreningen deltog med information om föreningens verksamhet och släktforskarmöjligheter vid Vuxenskolans 50-årsfirande den 31 augusti.

 

Kurser

Under året har i forskarlokalen hållits både nybörjar- och fortsättningskurser i släktforskning. Dessutom har några träffar om DNA-forskning också genomförts.

Kursledare har varit Tord Viktorsson och Elisabeth Bergstrand, med assistans av de övriga i styrelsen.

 

Den grupp som arbetat med att registrera ur Dödböckerna för förbundets räkning har nu avslutat sitt arbete. De har lagt ner ett stort arbete på att registrera åren 1860-1900 för hela Tidaholms kommun och en del församlingar därutöver.

 

Nyförvärv till föreningen genom gåvor eller inköp:

Böckerna: Släktforskarens lilla faktabok 2, Rättshistoria för släktforskare, Boken om Timmersdala, Släktforska om sjöfolk, Emigrantforska på nätet, Släktforskarnas

årsbok 2017 samt Falbygden nr 8, 10, 11 och 12.

På CD och USB: Polisunderrättelser 1936-1940, 1941-1945 och 1946, Rotemannen 3 (Stockholm) och Sveriges dödbok 7 (finns installerad i alla föreningens datorer)

Filmduk

Kabelrännor

Kopiator

 

Styrelsen har vidtagit åtgärder i samarbete med biblioteket för att förbättra säkerheten i våra lokaler. Låsen på dörrarna har bytts ut. Förstärkt skydd mot fönstren för att minskar risk för inbrott. Brandsläckare finns nu i anslutning till forskarlokalen.

 

Föreningen, som under 2017 haft 167 betalande medlemmar, är medlem i Sveriges släktforskarförbund. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till en särskild rapport från kassören, vilken kommer att redovisas på årsmötet.

 

Styrelsen har under 2017 bestått av ordförande Elisabeth Bergstrand, vice ordförande Torbjörn Ström, kassör Britt Nilsson, sekreterare Tord Viktorsson,

vice sekreterare Frank Lejhag samt suppleanter Lena Persson och Lena Lundgren-Karlsson.

 

Tidaholm den 16 januari 2018