Släktutredningar

I vårt forskarrum finns många släktutredningar rörande släkter från vår bygd, såsom Höök, Mellbin, Ödvall, Boström, Werre, Maxe, Carlbom, Carlander, Carlenius, Carlén, Bohlin, Lack, Faxe, Malmberg, och Friman.

 

Gårdarna i Bäcks by och dess människor under 350 år

Byn Bäck i Valstads socken har en intressant historia genom att ägolotterna var så extremt uppsplittrade. Bäck har därför fått utgöra exempel i läroböcker och i andra sammanhang på vad som blev resultatet av skiftesreformerna i början på 1800-talet.  Det finns således återgivet i den legendariske  professor Eli F. Heckschers klassiska arbete om ”Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa” från 1949 och har sedan används av många andra, inte minst i form av vackra färglagda kartor. Kartorna påträffas ofta som konstverk på väggarna i många hem. Heckscher hade i sin tur ”lånat” kartorna från ett arbete, som gjordes 1909 av Wilhelm Flach, H. Juhlin Dannfelt, Gustav Sundbärg; "Sveriges jordbruk vid 1900-talets början. Statistiskt kartverk". Ursprungskartorna var Lantmäteriverkets förrättningsprotokoll.

Husförhörslängderna från 1695 till 1930 för Bäcks samtliga 15 gårdar kan studeras genom lämpligt ”klickande” från menyn. Det gäller också ingående torp. För Bäcks militära roll har material ”lånats” från Rolf Alnefelt: "Den indelta armén i Vartofta härad".

Materialet är sammanställt av föreningsmedlemmen Jan Rennel, som tacksamt tar mot kompletteringar och tillägg.

Gårdarna i Bäcks by och dess människor under 350 år 

 

En av våra medlemmar har också en mycket fin sida som är väl värd att besöka och berör Tidaholmsbygden mycket.

Mina Rötter av M. Åbom

 

 

 

Följande släktutredningar ska läggas ut här :

Höök, Ödvall, Werre, Malmberg, Lejonberg, Björn, Carlbom, Brissman

Har ni någon egen släktutredning från vår bygd - hör gärna av er till oss i föreningen.