Daretorp

Husförhörslängder  och församlingsböcker för Daretorp.

Avskrivna av Åke Jakobsson, Tidaholm.

Excel-format. Tänk på att detta är avskrifter, kolla alltid i källmaterialet.

1790-1812 (Även Velinga)

1812-1825

1837-1846

1850-1855

1855-1860

1860-1870

1870-1880

1880-1895

1900,

1910,

1920,

1930