Avskrifter Velinga

Nedanstående husförhörs längd och församlingböcker är avskrivna av Åke Jacobsson, Tidaholm och är i Excel-format. Tänk på att detta är avskrifter, kolla alltid i källmaterialet.

Avskrifter av Församlingsböcker för Velinga; 1900, 1910, 1920, 1930


Husförhörslängd

1790-1812 (Velinga ingår här i Daretorp)